woningtype Botter
Woningtype Botter, hiervan zijn inmiddels 2 blokken gereed in De Lutte.